96 СУ Лев Толстой

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 96 СУ Лев ТолстойМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 103
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 55,68
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 855
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 46,23, брой ученици - 111
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 60,62
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 31,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 34,62, брой ученици - 112
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 36,38
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 37,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 47,82, брой ученици - 123
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 58,11
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 37,54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 35,91
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 39,68
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 32,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,67, брой ученици - 107
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,15
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 32,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 39,75, брой ученици - 127
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 43,23
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 36,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 42,19, брой ученици - 129
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 44,23
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 39,43, брой ученици - 146
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,61
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 37,25

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 96 СУ Лев ТолстойМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 60
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,43

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 82
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,470
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,112
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,626
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,512
Потребителски рейтинг за 96 СУ Лев Толстой


Общ среден рейтинг на 96 СУ Лев Толстой по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 96 СУ Лев Толстой чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS