88 СУ Д. Попниколов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 88 СУ Д. ПопниколовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 56,39
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 807
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 46,60, брой ученици - 110
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 58,04
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 35,15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,20, брой ученици - 110
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,18
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 44,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 52,68, брой ученици - 119
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 61,24
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 44,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 35,18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,36
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 32,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,11, брой ученици - 133
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 40,46
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 31,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 42,35, брой ученици - 120
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 43,39
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,82, брой ученици - 113
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,74
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 38,14, брой ученици - 102
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 39,59
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 36,69

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 88 СУ Д. ПопниколовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 18
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 5,22

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 660
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 5,190
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 5,150
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 5,220
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 5,250
Потребителски рейтинг за 88 СУ Д. Попниколов


Общ среден рейтинг на 88 СУ Д. Попниколов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 16 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 88 СУ Д. Попниколов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS