39 СУ Петър Динеков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 39 СУ Петър ДинековМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 56,92
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 332
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 50,99, брой ученици - 67
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 62,88
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 39,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,51, брой ученици - 49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,33
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 43,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 52,35, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 61,69
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 43,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 32,30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,67
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,93
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 35,85, брой ученици - 33
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 38,97
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 32,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,42, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 41,87
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 40,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,00, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,30
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 37,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 40,08, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,30
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 41,86

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 39 СУ Петър ДинековМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 86
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,11

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 34
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,740
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,002
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 0,000
Потребителски рейтинг за 39 СУ Петър Динеков


Общ среден рейтинг на 39 СУ Петър Динеков по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 39 СУ Петър Динеков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS