137 СУ Ангел Кънчев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 137 СУ Ангел КънчевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 101
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 55,91
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 712
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 53,63, брой ученици - 110
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 64,50
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 42,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,13, брой ученици - 107
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 37,32
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 40,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 48,84, брой ученици - 85
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 57,55
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 40,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 34,41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,88
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 31,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 36,45, брой ученици - 116
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,58
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 33,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,68, брой ученици - 95
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 40,63
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 42,72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,84, брой ученици - 111
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,13
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 41,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 37,61, брой ученици - 88
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 37,68
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 37,54

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 137 СУ Ангел КънчевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 77
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,23

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 155
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,050
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,415
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,277
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,180
Потребителски рейтинг за 137 СУ Ангел Кънчев


Общ среден рейтинг на 137 СУ Ангел Кънчев по мнение на родители и ученици:
3,4 от максимум 5 точки, базирани на 7 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,6 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 137 СУ Ангел Кънчев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS