52 ОУ Цанко Церковски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 52 ОУ Цанко ЦерковскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 102
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 55,74
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 163
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 56,37, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 67,18
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 45,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 40,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 49,83, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 59,39
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 40,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 29,52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,27
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 24,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,05, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 37,55
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 40,06, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 38,33
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 39,71, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,54
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 38,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 39,90, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,93
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 40,87


Потребителски рейтинг за 52 ОУ Цанко Церковски


Общ среден рейтинг на 52 ОУ Цанко Церковски по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 52 ОУ Цанко Церковски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS