171 ОУ Стоил Попов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 171 ОУ Стоил ПоповМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 128
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 50,48
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 134
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 33,61, брой ученици - 28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 33,66
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 35,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 46,55, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 58,02
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 35,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 27,70
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 30,65
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 24,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,11, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 38,96
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 27,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 37,94, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 37,40
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 38,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,77, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,09
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 35,44


Потребителски рейтинг за 171 ОУ Стоил Попов


Общ среден рейтинг на 171 ОУ Стоил Попов по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 171 ОУ Стоил Попов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS