123 СУ Стефан Стамболов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 123 СУ Стефан СтамболовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 166
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 41,29
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 275
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 29,09, брой ученици - 48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 43,90
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 14,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 16,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 25,39, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 34,18
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 16,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 26,90
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 33,11
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 20,69
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,43, брой ученици - 37
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 32,89
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 34,62, брой ученици - 60
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 39,69
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 29,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,91, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 38,41
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 35,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 35,25, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,92
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 31,58

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 123 СУ Стефан СтамболовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 135
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,48

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 32
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,470
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,349
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,310
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,814
Потребителски рейтинг за 123 СУ Стефан Стамболов


Общ среден рейтинг на 123 СУ Стефан Стамболов по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,7 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 123 СУ Стефан Стамболов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS