95 СУ Проф. И. Шишманов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 95 СУ Проф. И. ШишмановМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 123
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 51,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 438
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 41,55, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 53,15
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 29,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 35,74, брой ученици - 59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 39,21
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 35,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 45,81, брой ученици - 58
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 55,84
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 35,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 29,29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,52
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 24,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,18, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 38,25
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,36, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,72
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 35,99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,61, брой ученици - 63
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 41,54
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,98, брой ученици - 69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,97
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,99

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 95 СУ Проф. И. ШишмановМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 106
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,89

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 58
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,870
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,320
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,042
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,308
Потребителски рейтинг за 95 СУ Проф. И. Шишманов


Общ среден рейтинг на 95 СУ Проф. И. Шишманов по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 95 СУ Проф. И. Шишманов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS