95 СОУ Проф. И. Шишманов

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 95 СОУ Проф. И. Шишманов95 СОУ Проф. И. Шишманов
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 106
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 35,28
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 287
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 29,29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,52
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 24,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,18, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 38,25
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,36, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,72
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 35,99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 40,61, брой ученици - 63
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 41,54
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 39,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,98, брой ученици - 69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,97
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,99

Потребителски рейтинг за 95 СОУ Проф. И. Шишманов


Общ среден рейтинг на 95 СОУ Проф. И. Шишманов по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 37 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 95 СОУ Проф. И. Шишманов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+