152 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 152 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 139
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 47,85
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 35,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 41,71, брой ученици - 3
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 47,50
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 35,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 31,42, брой ученици - 4
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 32,83
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 30,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,70, брой ученици - 5
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 39,20
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 34,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00


Потребителски рейтинг за 152 ОУ Кирил и Методий


Общ среден рейтинг на 152 ОУ Кирил и Методий по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 8 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,6 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 152 ОУ Кирил и Методий чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS