16 ОУ Райко Жинзифов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 16 ОУ Райко ЖинзифовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 120
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 52,38
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 404
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 49,56, брой ученици - 57
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 61,43
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 37,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 35,28, брой ученици - 69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 35,05
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 38,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 47,33, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 56,11
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 38,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 30,67
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,04
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 25,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,18, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 37,25
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 29,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,90, брой ученици - 66
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,73
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 37,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 41,73, брой ученици - 61
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 42,66
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 40,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 34,22, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 34,30
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,13


Потребителски рейтинг за 16 ОУ Райко Жинзифов


Общ среден рейтинг на 16 ОУ Райко Жинзифов по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 16 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 16 ОУ Райко Жинзифов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS