61 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 61 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 112
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 53,69
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 263
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 52,01, брой ученици - 49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 64,41
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 39,61
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 38,68, брой ученици - 46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 41,90
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 31,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 46,97, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 62,38
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 31,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 33,21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 39,22
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 32,85, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,92
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 29,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 41,83, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 42,43
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,23
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 33,81, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 37,48
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 30,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 35,38, брой ученици - 33
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,27
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 32,48


Потребителски рейтинг за 61 ОУ Кирил и Методий


Общ среден рейтинг на 61 ОУ Кирил и Методий по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,8 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 61 ОУ Кирил и Методий чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS