170 СУ Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 170 СУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 126
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 50,73
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 291
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 31,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 41,52, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 51,75
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 31,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 33,66
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,66
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 28,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 30,35, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,42
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 25,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 39,60, брой ученици - 79
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 39,58
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 39,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,95, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,92
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,97

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 170 СУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 90
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,06

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 78
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,145
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,942
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,083
Потребителски рейтинг за 170 СУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 170 СУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,4 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 170 СУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS