201 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 201 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 113
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 53,68
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 30,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 43,29, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 55,73
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 30,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 44,21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 45,84
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 42,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 32,49, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,86
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 31,62, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,46
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 29,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 39,55, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 41,23
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 37,86


Потребителски рейтинг за 201 ОУ Кирил и Методий


Общ среден рейтинг на 201 ОУ Кирил и Методий по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,6 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 201 ОУ Кирил и Методий чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS