74 СУ Гоце Делчев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 74 СУ Гоце ДелчевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 127
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 50,64
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 562
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 41,43, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 55,62
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 27,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 36,65, брой ученици - 90
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,27
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 29,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 41,34, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 52,95
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 29,73
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 32,13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,01
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 26,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 32,76, брой ученици - 72
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,28
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 30,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 37,48, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 39,14
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 35,81
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 34,44, брой ученици - 91
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 37,95
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 30,93
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 37,29, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,27
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 36,30

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 74 СУ Гоце ДелчевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 112
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,83

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 135
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,680
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,868
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,813
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,966
Потребителски рейтинг за 74 СУ Гоце Делчев


Общ среден рейтинг на 74 СУ Гоце Делчев по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 74 СУ Гоце Делчев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS