26 СУ Йордан Йовков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 26 СУ Йордан ЙовковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 134
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 48,87
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 236
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 39,88, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 56,74
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 23,02
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 28,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 41,85, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 54,91
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 30,66
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,26
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 31,87, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 34,91
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,82
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 42,92, брой ученици - 46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 44,05
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 41,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 33,85, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 36,93
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 30,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 31,80, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 33,27
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 30,33

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 26 СУ Йордан ЙовковМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 98
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,96

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 46
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,490
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,897
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,969
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,456
Потребителски рейтинг за 26 СУ Йордан Йовков


Общ среден рейтинг на 26 СУ Йордан Йовков по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,8 от 5
Оценка на дисциплината - 4,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 26 СУ Йордан Йовков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS