68 СУ Акад. Н. Обрешков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 68 СУ Акад. Н. ОбрешковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 137
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 48,16
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 249
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 39,46, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 52,38
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 26,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 29,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 40,05, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 50,81
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 29,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 33,03
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,30
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 29,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 29,97, брой ученици - 51
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 33,59
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 35,50, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 35,80
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 38,94, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,47
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 37,40
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 33,07, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,64
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 30,50

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 68 СУ Акад. Н. ОбрешковМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 143
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,39

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 44
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,720
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,484
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 2,963
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,405
Потребителски рейтинг за 68 СУ Акад. Н. Обрешков


Общ среден рейтинг на 68 СУ Акад. Н. Обрешков по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 68 СУ Акад. Н. Обрешков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS