60 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 60 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 117
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 29,77
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 181
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 44,23, брой ученици - 46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 55,30
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 33,15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 26,75
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 30,28
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 23,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,62, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,03
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 35,57, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 35,47
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 35,66
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 37,02, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 35,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,19, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,05
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,33


Потребителски рейтинг за 60 ОУ Кирил и Методий


Към момента няма потребителски оценки за 60 ОУ Кирил и Методий. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS