78 СУ Христо Смирненски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 78 СУ Христо Смирненски



Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 130
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 49,73
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 211
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 28,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 40,64, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 52,71
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 34,59
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,89
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 32,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 32,51, брой ученици - 60
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 36,13
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 28,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 38,11, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 38,21
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 38,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 30,27, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 32,37
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 28,16

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 78 СУ Христо Смирненски



Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 117
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,77

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 24
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,765
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,781




Потребителски рейтинг за 78 СУ Христо Смирненски


Общ среден рейтинг на 78 СУ Христо Смирненски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 11 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,0 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 78 СУ Христо Смирненски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS