135 СУ Ян Амос Коменски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 135 СУ Ян Амос КоменскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 151
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 45,76
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 196
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 47,62, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 60,88
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 34,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 28,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 41,47, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 54,84
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 16,49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 20,55
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 12,42
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 31,09, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,82
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 30,18, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,79
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 26,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 39,47, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,97
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 38,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 35,61, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,25
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 35,97

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 135 СУ Ян Амос КоменскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 97
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,99

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 34
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,770
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,908
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,283
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,898
Потребителски рейтинг за 135 СУ Ян Амос Коменски


Общ среден рейтинг на 135 СУ Ян Амос Коменски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,2 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,6 от 5

Изпратете и вашата оценка за 135 СУ Ян Амос Коменски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS