92 ОУ Димитър Талев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 92 ОУ Димитър ТалевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 121
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 51,77
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 200
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 50,28, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 61,31
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 39,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 51,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 53,97, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 56,54
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 51,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 33,52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,75
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 30,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 33,09, брой ученици - 28
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,98
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 30,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 29,62, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 32,85
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 26,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,96, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 38,71
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 35,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 34,70, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 34,22
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 35,18


Потребителски рейтинг за 92 ОУ Димитър Талев


Общ среден рейтинг на 92 ОУ Димитър Талев по мнение на родители и ученици:
3,8 от максимум 5 точки, базирани на 19 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 4,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 92 ОУ Димитър Талев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS