15 СУ Адам Мицкевич

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 15 СУ Адам МицкевичМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 138
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 47,87
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 271
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 39,82, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 54,32
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 25,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 33,92, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 34,26
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 34,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 44,80, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 55,02
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 34,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 30,73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,83
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 26,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 27,46, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,78
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 35,47, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,71
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 34,22
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 35,68, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 39,73
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 31,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 32,81, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 37,96
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 27,66

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 15 СУ Адам МицкевичМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 113
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,81

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 55
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,700
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,092
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,728
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,056
Потребителски рейтинг за 15 СУ Адам Мицкевич


Общ среден рейтинг на 15 СУ Адам Мицкевич по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 3,3 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 15 СУ Адам Мицкевич чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS