44 СУ Неофит Бозвели

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 44 СУ Неофит БозвелиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 144
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 46,46
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 207
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 46,12, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 60,25
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 31,99
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 31,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 44,15, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 56,82
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 31,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 22,32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 30,60
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 14,04
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 27,96, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 33,93
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 21,98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 30,57, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,36
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 27,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,69, брой ученици - 40
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,15
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 33,23
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 36,07, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 37,04
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 35,09

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 44 СУ Неофит БозвелиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 83
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,18

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 59
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,390
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,294
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,868
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,125
Потребителски рейтинг за 44 СУ Неофит Бозвели


Общ среден рейтинг на 44 СУ Неофит Бозвели по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 44 СУ Неофит Бозвели чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS