160 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 160 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 166
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 20,57
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 25,17, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 37,22
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 13,11
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 25,71
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 29,67
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 21,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 27,77, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 30,96
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 24,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 31,90, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 30,38
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 33,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 33,42, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 36,11
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 30,72


Потребителски рейтинг за 160 ОУ Кирил и Методий


Към момента няма потребителски оценки за 160 ОУ Кирил и Методий. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+