130 СУ Стефан Караджа

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 130 СУ Стефан КараджаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 158
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 43,83
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 252
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 35,86, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 47,70
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 24,01
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 22,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 34,41, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 45,98
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 22,84
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 27,69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 32,19
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 23,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,78, брой ученици - 48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,14
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,74, брой ученици - 48
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,04
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,44
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,32, брой ученици - 53
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 37,77
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 34,87
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 32,77, брой ученици - 51
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 32,62
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 32,91

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 130 СУ Стефан КараджаМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 126
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,64

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 43
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,500
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,609
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,807
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,758
Потребителски рейтинг за 130 СУ Стефан Караджа


Общ среден рейтинг на 130 СУ Стефан Караджа по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,6 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 130 СУ Стефан Караджа чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS