40 СУ Луи Пастьор

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 40 СУ Луи ПастьорМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 141
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 47,43
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 281
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 47,26, брой ученици - 62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 57,69
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 36,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,16, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 38,15
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 28,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 37,01, брой ученици - 46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 45,97
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 28,74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 33,08
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 24,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 29,63, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 35,47
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 34,48, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,06
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,89
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 31,10, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 32,87
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 29,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 40 СУ Луи ПастьорМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 114
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,80

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 61
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,980
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,796
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,775
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,661
Потребителски рейтинг за 40 СУ Луи Пастьор


Общ среден рейтинг на 40 СУ Луи Пастьор по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 14 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 40 СУ Луи Пастьор чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS