100 ОУ Найден Геров

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 100 ОУ Найден ГеровМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 102
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 34,90
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 42,89, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 57,68
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,09
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 31,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 36,19
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 25,81
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 35,29, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 39,69
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 30,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,60, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,19
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,24, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,48
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 32,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 30,74, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 31,47
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 30,00


Потребителски рейтинг за 100 ОУ Найден Геров


Към момента няма потребителски оценки за 100 ОУ Найден Геров. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS