97 СУ Братя Миладинови

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 97 СУ Братя МиладиновиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 145
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 46,43
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 422
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 40,20, брой ученици - 96
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 53,22
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 27,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 23,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 39,22, брой ученици - 54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 55,44
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 23,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 33,43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,60
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 28,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,70, брой ученици - 57
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 34,33
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,07
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 36,39, брой ученици - 86
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 39,70
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 33,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 30,38, брой ученици - 71
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 34,46
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 26,30
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 30,91, брой ученици - 58
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 29,84
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 31,98

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 97 СУ Братя МиладиновиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 110
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,84

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 132
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,900
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,489
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,796
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,056
Потребителски рейтинг за 97 СУ Братя Миладинови


Общ среден рейтинг на 97 СУ Братя Миладинови по мнение на родители и ученици:
3,7 от максимум 5 точки, базирани на 8 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 4,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,6 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 97 СУ Братя Миладинови чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS