140 СУ Иван Богоров

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 140 СУ Иван БогоровМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 163
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 42,38
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 406
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 35,62, брой ученици - 80
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 49,11
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 22,12
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 24,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 33,87, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 43,56
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 24,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 24,29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 30,68
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 17,90
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,72, брой ученици - 80
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,74
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 25,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 30,89, брой ученици - 50
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,40
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 28,38
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 31,17, брой ученици - 63
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 35,63
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 26,71
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 35,57, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,03
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 36,11

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 140 СУ Иван БогоровМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 127
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,62

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 64
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,520
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,780
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,730
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,448
Потребителски рейтинг за 140 СУ Иван Богоров


Общ среден рейтинг на 140 СУ Иван Богоров по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 2,4 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 140 СУ Иван Богоров чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS