90 СУ Хосе де Сан Мартин

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 90 СУ Хосе де Сан МартинМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 159
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 43,64
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 274
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 35,79, брой ученици - 33
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 48,44
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 23,13
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 26,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 38,80, брой ученици - 41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 51,51
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 26,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 29,03
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 31,11
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 26,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 27,00, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 30,92
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 34,05, брой ученици - 51
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 35,59
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 29,56, брой ученици - 55
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 33,16
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 33,15, брой ученици - 56
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,32
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 30,98

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 90 СУ Хосе де Сан МартинМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 88
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,06

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 41
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,920
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,019
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,266
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,479
Потребителски рейтинг за 90 СУ Хосе де Сан Мартин


Общ среден рейтинг на 90 СУ Хосе де Сан Мартин по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,7 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 90 СУ Хосе де Сан Мартин чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS