77 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 77 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 165
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 42,00
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 147
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 30,67, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 39,70
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 21,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 28,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 38,97, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 49,08
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 28,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 23,54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 29,53
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 17,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 29,50, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 33,22
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 25,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 28,51, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 33,74
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,28
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 34,50, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 36,37
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 32,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 30,84, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 26,68


Потребителски рейтинг за 77 ОУ Кирил и Методий


Общ среден рейтинг на 77 ОУ Кирил и Методий по мнение на родители и ученици:
2,7 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,7 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 2,9 от 5
Оценка на материалната база - 2,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,9 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,3 от 5

Изпратете и вашата оценка за 77 ОУ Кирил и Методий чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS