Спортно у-ще ген Стойчев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за Спортно у-ще ген СтойчевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 172
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 39,34
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 524
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 28,38, брой ученици - 62
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 38,27
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 18,49
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 20,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 27,28, брой ученици - 74
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 33,72
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 20,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 23,54
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 27,88
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 19,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 27,28, брой ученици - 110
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 32,34
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 22,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 33,19, брой ученици - 93
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 34,59
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 31,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 32,52, брой ученици - 98
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 34,46
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 30,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 28,83, брой ученици - 87
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 30,30
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 27,35

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за Спортно у-ще ген СтойчевМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 100
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,94

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 262
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,720
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,914
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,968
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,234
Потребителски рейтинг за Спортно у-ще ген Стойчев


Общ среден рейтинг на Спортно у-ще ген Стойчев по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 7 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 2,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за Спортно у-ще ген Стойчев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS