10 СУ Теодор Траянов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 10 СУ Теодор ТраяновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 129
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 50,46
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 158
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 52,24, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 61,38
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 43,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 38,74, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 39,63
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 18,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 30,41, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 42,61
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 18,21
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 28,64
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,33
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 22,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 37,24, брой ученици - 23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 41,08
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 33,40
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 29,74, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,53
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 22,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 28,83, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 32,05
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 35,49, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 38,58
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 32,39

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 10 СУ Теодор ТраяновМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 121
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,71

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 47
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,620
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,827
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,512
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,713
Потребителски рейтинг за 10 СУ Теодор Траянов


Общ среден рейтинг на 10 СУ Теодор Траянов по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 7 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,6 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,6 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,7 от 5

Изпратете и вашата оценка за 10 СУ Теодор Траянов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS