71 СУ Пейо Яворов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 71 СУ Пейо ЯворовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 174
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 18,47
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 156
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 28,75, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 36,41
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 21,10
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 19,15
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 23,73
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 14,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 22,33, брой ученици - 35
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 27,89
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 16,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,15, брой ученици - 47
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,47
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 27,83
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 26,94, брой ученици - 42
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 28,46
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 25,41


Потребителски рейтинг за 71 СУ Пейо Яворов


Към момента няма потребителски оценки за 71 СУ Пейо Яворов. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS