27 СУ Акад. Г. Караславов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 27 СУ Акад. Г. КараславовМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 183
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 37,33
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 124
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 16,32, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 16,88
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 15,75
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 21,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 27,02, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 32,53
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 21,51
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 31,31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 34,97
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 27,65
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 23,99, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 27,41
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 20,57
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 34,52, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,25
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 32,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 30,40, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 36,65
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 24,15
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 29,06, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 28,66
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,46

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 27 СУ Акад. Г. КараславовМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 145
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,34

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 21
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 0,000
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,588
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,210
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,210
Потребителски рейтинг за 27 СУ Акад. Г. Караславов


Общ среден рейтинг на 27 СУ Акад. Г. Караславов по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 27 СУ Акад. Г. Караславов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS