179 ОУ Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 179 ОУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 162
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 42,38
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 37,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 42,85, брой ученици - 6
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 47,75
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 37,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 21,08
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 24,85
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 17,31
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 30,63, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 37,58
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 20,72, брой ученици - 7
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 23,29
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 18,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 37,44, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 40,44
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 34,44


Потребителски рейтинг за 179 ОУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 179 ОУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 5 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,4 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,6 от 5
Оценка на дисциплината - 2,8 от 5
Оценка на материалната база - 2,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 179 ОУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS