46 ОУ Константин Фотинов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 46 ОУ Константин ФотиновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 168
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 40,48
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 250
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 40,99, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 51,58
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 30,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 18,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 28,91, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 39,08
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 18,74
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 26,22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 31,89
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 20,55
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,00, брой ученици - 103
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 32,52
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 23,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 28,93, брой ученици - 38
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 32,22
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 25,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 26,40, брой ученици - 20
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 29,60
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 23,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 32,47, брой ученици - 44
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,27
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,67


Потребителски рейтинг за 46 ОУ Константин Фотинов


Общ среден рейтинг на 46 ОУ Константин Фотинов по мнение на родители и ученици:
2,4 от максимум 5 точки, базирани на 17 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,5 от 5
Оценка на дисциплината - 2,4 от 5
Оценка на материалната база - 2,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 46 ОУ Константин Фотинов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS