53 ОУ Николай Хрелков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 53 ОУ Николай ХрелковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 150
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 45,77
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 167
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 45,31, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 55,93
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 34,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 37,69, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 40,73
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 29,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 39,97, брой ученици - 18
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 50,56
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 29,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 26,69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 32,52
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 20,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 25,66, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,15
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 20,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,78, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 37,30
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 28,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 27,71, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 29,89
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 28,36, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 27,48
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,24


Потребителски рейтинг за 53 ОУ Николай Хрелков


Общ среден рейтинг на 53 ОУ Николай Хрелков по мнение на родители и ученици:
3,5 от максимум 5 точки, базирани на 13 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,5 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,5 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,8 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,5 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 53 ОУ Николай Хрелков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS