53 ОУ ННиколай Хрелков

Училища в София

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 53 ОУ ННиколай Хрелков53 ОУ ННиколай Хрелков
Тип училище: общинско / държавно
Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 160
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г - 28,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2015 г. включително - 109
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 26,69
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 32,52
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 20,85
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 25,66, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 31,15
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 20,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,78, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 37,30
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 28,26
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 27,71, брой ученици - 36
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 29,89
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 28,36, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 27,48
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,24

Потребителски рейтинг за 53 ОУ ННиколай Хрелков


Общ среден рейтинг на 53 ОУ ННиколай Хрелков по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 32 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,3 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 53 ОУ ННиколай Хрелков чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+