69 СУ Димитър Маринов

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 69 СУ Димитър МариновМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 176
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 38,42
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 188
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 36,92, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 50,57
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 23,27
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 15,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 22,78, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 30,21
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 15,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 23,41
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 29,62
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 17,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 30,28, брой ученици - 45
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 34,12
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,44
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 33,14, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 35,08
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 31,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 23,19, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 25,70
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 20,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 26,05, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 33,05
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 19,05

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 69 СУ Димитър МариновМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 131
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,54

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 25
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,290
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,356
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,700
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,402
Потребителски рейтинг за 69 СУ Димитър Маринов


Общ среден рейтинг на 69 СУ Димитър Маринов по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,9 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,6 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 69 СУ Димитър Маринов чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS