86 ОУ Св. Кл. Охридски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 86 ОУ Св. Кл. ОхридскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 148
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 45,99
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 54
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 33,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 42,49, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 51,94
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 33,03
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 32,23
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 38,90
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 25,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 35,95, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 42,11
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 29,78
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 32,35, брой ученици - 16
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 34,16
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 30,53
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 23,82, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 24,78
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 22,86


Потребителски рейтинг за 86 ОУ Св. Кл. Охридски


Общ среден рейтинг на 86 ОУ Св. Кл. Охридски по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,1 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,9 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,3 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 86 ОУ Св. Кл. Охридски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS