166 Спортно училище Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 166 Спортно училище Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 175
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 38,54
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 483
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 38,64, брой ученици - 77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 50,19
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 27,08
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 21,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 30,61, брой ученици - 73
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 40,02
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 21,20
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 23,64
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 25,67
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 21,60
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 24,99, брой ученици - 89
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 28,63
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 21,35
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 29,89, брой ученици - 80
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 29,22
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 30,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 29,68, брой ученици - 81
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 31,41
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 27,94
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 27,24, брой ученици - 83
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 27,04
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 27,43

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 166 Спортно училище Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 123
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,66

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 234
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,460
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,601
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,595
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,818
Потребителски рейтинг за 166 Спортно училище Васил Левски


Общ среден рейтинг на 166 Спортно училище Васил Левски по мнение на родители и ученици:
2,9 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,1 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,8 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,0 от 5

Изпратете и вашата оценка за 166 Спортно училище Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS