131 СУ Кл. Тимирязев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 131 СУ Кл. Тимирязев



Място в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 180
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 37,90
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 157
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 35,44, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 50,48
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 20,39
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 26,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 36,10, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 45,52
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 26,68
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 18,87
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 26,25
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 11,48
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 29,53, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 33,42
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 25,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 29,64, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 32,55
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 26,72
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 23,79, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 29,58
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 18,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 28,49, брой ученици - 33
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 27,78
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,19

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 131 СУ Кл. Тимирязев



Място в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 89
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 4,06

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 43
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 4,120
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 4,047
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 4,012
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 4,186




Потребителски рейтинг за 131 СУ Кл. Тимирязев


Общ среден рейтинг на 131 СУ Кл. Тимирязев по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,4 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,5 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,5 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 131 СУ Кл. Тимирязев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS