58 ОУ Сергей Румянцев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 58 ОУ Сергей РумянцевМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 174
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 38,57
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 211
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 37,27, брой ученици - 31
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 54,48
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 20,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 21,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 31,69, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 41,61
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 21,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 19,86
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 26,27
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 13,45
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 26,75, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 26,57
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 26,92
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 35,18, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 36,47
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 33,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 24,46, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 23,85
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 24,21, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 24,86
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 23,56


Потребителски рейтинг за 58 ОУ Сергей Румянцев


Общ среден рейтинг на 58 ОУ Сергей Румянцев по мнение на родители и ученици:
3,0 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,1 от 5
Оценка на дисциплината - 3,1 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,1 от 5

Изпратете и вашата оценка за 58 ОУ Сергей Румянцев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS