29 СУ Кузман Шапкарев

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 29 СУ Кузман ШапкаревМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 186
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 33,07
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 111
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 25,30, брой ученици - 13
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 32,42
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 18,17
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 11,38
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 18,44, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 25,50
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 11,38
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 16,78
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 22,26
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 11,29
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 22,62, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 26,62
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 18,62
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 28,93, брой ученици - 19
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 29,79
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 28,06
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 26,26, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 26,88
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 25,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 31,39, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 35,27
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 27,50

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 29 СУ Кузман ШапкаревМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 132
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,53

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 55
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,460
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,730
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,150
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,692
Потребителски рейтинг за 29 СУ Кузман Шапкарев


Общ среден рейтинг на 29 СУ Кузман Шапкарев по мнение на родители и ученици:
3,8 от максимум 5 точки, базирани на 21 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,9 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,7 от 5
Оценка на дисциплината - 3,7 от 5
Оценка на материалната база - 4,0 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 4,0 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,8 от 5

Изпратете и вашата оценка за 29 СУ Кузман Шапкарев чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS