37 СУ Княгиня Райна

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 37 СУ Княгиня РайнаМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 190
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 31,50
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 224
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 20,01, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 26,25
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 13,76
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 20,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 26,92, брой ученици - 34
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 33,06
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 20,79
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 18,49
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 20,80
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 16,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 26,03, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 29,38
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 22,67
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 22,33, брой ученици - 32
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 27,65
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 17,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 26,62, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 29,75
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 23,49
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 29,63, брой ученици - 52
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 29,74
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 29,52

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 37 СУ Княгиня РайнаМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 142
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,40

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 53
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,120
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,502
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,563
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,378
Потребителски рейтинг за 37 СУ Княгиня Райна


Общ среден рейтинг на 37 СУ Княгиня Райна по мнение на родители и ученици:
3,1 от максимум 5 точки, базирани на 12 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,3 от 5
Оценка на обучението по Математика - 2,8 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,0 от 5
Оценка на дисциплината - 3,3 от 5
Оценка на материалната база - 3,2 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 37 СУ Княгиня Райна чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS