115 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 115 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 170
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 19,10
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 41
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 38,32, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 44,06
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 32,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 16,10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 16,20
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 16,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 28,02, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 28,86
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 27,18
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 26,95, брой ученици - 10
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 30,10
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,80
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 24,29, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 25,43
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 23,14


Потребителски рейтинг за 115 ОУ Кирил и Методий


Към момента няма потребителски оценки за 115 ОУ Кирил и Методий. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+