ССУ за деца с увреден слух

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за ССУ за деца с увреден слухМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 193
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 28,00
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 15,79, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 20,88
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 10,70
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 38,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 31,66, брой ученици - 8
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 24,69
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 38,63
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 19,85
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 20,70
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 19,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 20,18, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 18,50
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 21,86
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 21,33, брой ученици - 11
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 23,29
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 19,36
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 36,11, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 40,33
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 31,88
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 22,27, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 23,36
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 21,17

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за ССУ за деца с увреден слухМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 156
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 2,77

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 22
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 2,780
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 2,854
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 2,623
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 2,840
Потребителски рейтинг за ССУ за деца с увреден слух


Общ среден рейтинг на ССУ за деца с увреден слух по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,0 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,0 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,2 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 2,7 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за ССУ за деца с увреден слух чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS