156 ОУ Васил Левски

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 156 ОУ Васил ЛевскиМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 181
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 37,43
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 136
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 38,10, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 47,21
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 28,98
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 19,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 31,51, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 43,78
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 19,25
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 25,09
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 32,94
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 17,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 22,04, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 27,30
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 16,77
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 30,65, брой ученици - 21
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 34,24
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 27,05
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 23,12, брой ученици - 22
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 25,14
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 21,09
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 27,14, брой ученици - 30
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 31,79
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 22,48


Потребителски рейтинг за 156 ОУ Васил Левски


Общ среден рейтинг на 156 ОУ Васил Левски по мнение на родители и ученици:
3,3 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,6 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,2 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,3 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 3,4 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,1 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,4 от 5

Изпратете и вашата оценка за 156 ОУ Васил Левски чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS