153 Спортно училище

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 153 Спортно училищеМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 191
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 30,73
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 155
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 22,29, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 30,06
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 14,52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 19,02
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 26,93, брой ученици - 43
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 34,85
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 19,02
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 16,77
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 21,39
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 12,14
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 20,85, брой ученици - 46
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 26,36
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 15,33
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 25,74, брой ученици - 27
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 27,91
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,56
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 0,00

Резултати от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 153 Спортно училищеМясто в класацията спрямо резултат от матура / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас: 125
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015, 2016, 2017 и 2019 г - 3,65

Общ брой ученици, явили се на матури през 2016, 2017 и 2019 г. - 92
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2019 г - 3,360
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2017 г - 3,792
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2016 г - 3,821
Общ среден резултат от матури / ДЗИ по БЕЛ след 12 клас за 2015 г - 3,719
Потребителски рейтинг за 153 Спортно училище


Общ среден рейтинг на 153 Спортно училище по мнение на родители и ученици:
3,2 от максимум 5 точки, базирани на 9 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 3,2 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 3,4 от 5
Оценка на дисциплината - 3,2 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 3,2 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 3,2 от 5

Изпратете и вашата оценка за 153 Спортно училище чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS