177 ОУ Кирил и Методий

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 177 ОУ Кирил и МетодийМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 188
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г - 32,24
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2019 г. без 2016 г.- 52
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2019 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2019 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2019 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2018 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2018 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2018 г - 19,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 26,29, брой ученици - 9
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 32,61
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 19,97
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 21,27, брой ученици - 17
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 24,29
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 18,24
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 26,19, брой ученици - 12
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 31,88
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 20,50
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 0,00, брой ученици - 0
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 0,00
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 0,00
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 16,86, брой ученици - 14
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 18,36
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 15,36


Потребителски рейтинг за 177 ОУ Кирил и Методий


Общ среден рейтинг на 177 ОУ Кирил и Методий по мнение на родители и ученици:
2,8 от максимум 5 точки, базирани на 10 гласа

Оценка на обучението по БЕЛ - 2,7 от 5
Оценка на обучението по Математика - 3,1 от 5
Оценка на обучението по други предмети - 2,8 от 5
Оценка на дисциплината - 2,7 от 5
Оценка на материалната база - 2,9 от 5
Оценка на възможностите за извънкласни занимания - 2,4 от 5
Оценка за Директора и Учителите - 2,9 от 5

Изпратете и вашата оценка за 177 ОУ Кирил и Методий чрез формата по-долу:
Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS