147 ОУ Йордан Радичков

Училища в София

Тип училище: общинско / държавно

Резултати от Матури след 7 клас / НВО за 147 ОУ Йордан РадичковМясто в класацията спрямо резултат от матури / НВО: 177
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г - 17,07
Общ брой ученици, явили се на матури от 2012 г. до 2017 г. без 2016 г.- 143
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2017 г - 19,37, брой ученици - 26
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2017 г - 23,94
Резултат от НВО по Математика за 2017 г - 14,80
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2016 г - 15,03
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2016 г - 16,86
Резултат от НВО по Математика за 2016 г - 13,19
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2015 г - 14,17, брой ученици - 29
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2015 г - 17,75
Резултат от НВО по Математика за 2015 г - 10,58
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2014 г - 24,82, брой ученици - 25
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2014 г - 26,00
Резултат от НВО по Математика за 2014 г - 23,64
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2013 г - 21,57, брой ученици - 24
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2013 г - 25,17
Резултат от НВО по Математика за 2013 г - 17,96
Общ среден резултат от матури по БЕЛ и Математика за 2012 г - 24,56, брой ученици - 39
Резултат от НВО по Български език и Литература за 2012 г - 22,47
Резултат от НВО по Математика за 2012 г - 26,64


Потребителски рейтинг за 147 ОУ Йордан Радичков


Към момента няма потребителски оценки за 147 ОУ Йордан Радичков. Моля, изпратете вашата оценка чрез формата по-долу:

Оценка на обучението по БЕЛ:
Оценка на обучението по Математика:
Оценка на обучението по други предмети:
Оценка на дисциплината:
Оценка на материалната база:
Оценка на възможностите за извънкласни занимания:
Оценка за Директора и Учителите:
Вашето име:
Вашият Email:

Facebook
Facebook
RSS
RSS
Google+
Google+